HYZA a.s.

Rating a informácie o HYZA a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre HYZA a.s. 44855 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 37. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9958% spoločností je horších ako HYZA a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti HYZA a.s." href="http://hyza.sk-rating.com/">
   <img src="http://hyza.sk-rating.com/hyza.png" width="150" height="25" alt="Rating HYZA a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating HYZA a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia